ComniSwitch älykäs katuvalojen ohjaus

Katuvalojen älykästä ohjausta on tutkittu ja pilotoitu muutamassa kaupungissa Suomessakin, mutta varsin vähän siihen nähden miten iso potentiaalinen säästö niiden osalta olisi saavutettavissa. Tämä johtuu todennäköisesti muutamasta syystä: 

1. Valaistuksen kustannukset jakautuvat pääosin kunnille ja valtiolle, ja ne uppoavat budjetteihin vanhasta tottumuksesta ilman isompaa pohdintaa.

2. Pilottikohteissa on käytetty sensoridataan perustuvia ratkaisuja, jotka ovat kyllä toimivia, mutta nostavat kustannuksia huomattavasti kun järjestelmää skaalataan isommaksi.

3. Katuvalaistuksen osalta on tyydytty manuaalisiin säästöratkaisuihin, kuten kello- ja hämäräkytkimiin.

Kustannusten ja kulutuksen osalta päättäjät ovat avainasemassa, selvää on että jos kunnissa säästettäisiin kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin vuositasolla, säästö maanlaajuisesti olisi todella merkittävää. Eikä kyseessä ole pelkästään rahallinen säästö, sähköä säästettäisiin silloin kun tuotantolaitokset ovat kuormittuneimmillaan.

Valaistuksen ohjauksessa voidaan ottaa huomioon useita parametrejä. Mm. sähkön Spot-hinta, säätilanne, auringon nousu- ja laskuaika minuutilleen, liikennedata ja tapahtumakalenteri. Valaistusta voidaan ohjata tarpeen mukaan päälle tai pois poikkeustilanteissa nopeasti ja tehokkaasti.

ComniSwitchin perusperiaate on kerätä ohjauksen data aina sähköisenä, jolloin itse ohjainlaite pysyy mahdollisimman yksinkertaisena. Yksinkertaisuus luo tietoturvaa, toimintavarmuutta, laajennettavuutta ja kustannustehokkuutta. Ylimääräiset laitteet ja anturit voidaan poistaa, eikä manuaalista ohjausta tarvita. Valoja voidaan pitää päällä myös kuormituksen ollessa pientä ns. edullisina tunteina, mikä lisää asumismukavuutta.

Me Comnilla olemme vakuuttuneita että kyse ei ole siitä tuleeko katuvaloihin älykäs ohjaus laajasti käyttöön, kyse on siitä milloin se tulee. Liitteenä alla ladattava esite, ota yhteyttä ja sovitaan maksuton kartoitus.

Ota yhteyttä